Společnost SWBC-úklid splnila všechny podmínky bezpečnostního řízení  a získala Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR umožňující přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ/RESTRICTED.

 

Norma ISO 9001:2008 řeší systém managementu kvality procesním způsobem. Pomáhá společnosti identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností. Mezi základní požadavky patří zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem trvalého růstu spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků